ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA -- ASSALAMUALAIKUM W.B.T. DAN SALAM SEJAHTERA

Sejarah Kadar Dividen Amanah Saham Nasional (ASN)

Dec 19, 2011


Dana Amanah Saham Nasional (ASN) dilancarkan pada 20 April 1981 dan merupakan dana yang pertama dilancarkan oleh PNB. Dana ini terhad untuk dimiliki oleh kaum Bumiputera sahaja. Objektif pelaburan dana ini adalah bagi menjana pulangan yang berpatutan dalam bentuk pengagihan pendapatan dan pertumbuhan modal kepada pemegang-pemegang unit melalui pelaburan dalam kepelbagaian portfolio.

Nilai ekuiti dana bersifat pertumbuhan ini bagi belian dan jualan adalah tetap pada RM1 pada peringkat awal namun begitu ianya telah diapungkan berdasarkan harga pasaran pada tahun 1991 iaitu berasaskan kepada NAV (Net Asset Value). Kadar pulangan pula ketika pengumuman dividen pula berpotensi untuk menjana keuntungan atau kerugian berdasarkan NAV. Ianya juga merupakan dana yang dijamin modal pelaburannya.

Maksimum pelaburan bagi setiap pelabur adalah tidak terhad bergantung kepada saiz dana tabungan bagi yang berumur 18 tahun ke atas sahaja. Saiz tabungan bagi ASN ini terhad sebanyak 2.5 bilion unit manakala laporan akhir kewangan dimana pengagihan dividen diumumkan adalah pada 31 Disember setiap tahun.
Jadual dibawah menunjukkan sejarah kadar dividen bagi ASN dan harus diingati bahawa nilai dividen bagi tahun 1981 sehingga 1990 adalah berdasarkan nilai se unit tetap manakala tahun berikutnya berdasarkan apungan harga pasaran.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails
============Maher Zain - Number One For Me=======

  © Nota Seorang Blogger is brought to you by Notami 2010

Back to TOP